Pohádka: první magnet na světě byl objeven čirou náhodou

Zajímali jste se někdy, jaký může mít magnet původ? Jak se ocitl na zemi a kdo ho vlastně objevil? Magnety jsou součástí našeho každodenního života. Slouží nám zabudované v počítačích, v mobilech i sluchátkách. Používáme je na připnutí nákupního seznamu či odkazu na ledničku. Využívají se v tajuplných průmyslových výrobách a více vědět nepotřebujeme.

Sice magnet nespadl z nebe, ale příběh o jeho objevení je docela zajímavý. Zda je založen na skutečnosti nebo vznikl jako pohádka ústním podáním se už nikdy nedozvíme. Odehrál se před 4000 lety.

Traduje se, že jednoho dne pastýř Magnes procházel regionem Magnesia v Řecku. Zde ho najednou upoutala zvláštní věc. Jeho bota se „přilepila“ ke kameni. Vynaložil všechnu svou sílu, aby kámen a obuv oddělil. To se mu to nakonec podařilo. Zvláštní kámen ho natolik zaujal, že se ho rozhodl prozkoumat. Zvedl nohu a pomalým pohybem zakroužil nad kamenem. V noze cítil sílu, která ho přitahovala. Udiveně si prohlížel kámen a nerozuměl, jaká tajuplná síla táhne jeho nohu ke kameni. Nohu zvedl ještě o něco výše a prohlédl si spodek své obuvi. Pohromadě ji drželi hřebíky. Když udělal krok, zjistil, že právě kovové hřebíky v jeho obuvi se otáčejí směrem ke kameni. Ne jeho noha, ale hřebíky v obuvi jsou přitahovány tou neznámou silou.

pastýř Magnes - kresba

Divíte se jménu Magnes? Toto jméno má dlouhou tradici v řecké historii i řecké mytologii. Je latinského původu a existuje i nynější obměna Magnus, typická spíše pro severské země a Ameriku. V latině toto jméno znamená „velký“ nebo „vznešený“.

Přibližně před 2 500 lety patřily k prvním ložiskům magnetu Řecko, Indie a Čína. Do dnešního dne je Čína vedoucí zemí v zpracovávání a dodávání magnetů do celého světa. Magnety nebyly vynalezené, ale objevené z přírodně vyskytujících se minerálů. Teprve později, důsledkem technologického rozvoje, se začaly magnety průmyslově zpracovávat.

Podobné příspěvky