Magnetická kalkulačka

Vypočítajte silu neodýmového magnetu z údajov o jeho tvare, rozmeroch a materiáli:

mm
mm
(?)

Vypočtěte sílu neodymového magnetu z údajů o jeho tvaru, rozměrech a materiálu:


Jak funguje výpočet síly?

Odtrhová síla se dá vypočítat z hustoty magnetického toku na povrchu magnetu. Tyto teoretické výpočty se však často neshodují s experimentálními daty. Naše kalkulačka vychází z mnoha měření velkého počtu magnetů různých rozměrů. Síla ostatních magnetů je následně počítána interpolací mezi již známými odměřenými magnety. Používáme experimentální hodnoty naměřené americkou firmou K&J Magnetics.

Uváděné magnetické pole je hustota magnetického toku na povrchu magnetu uprostřed stěny, na které jsou póly. Ta je poměrně spolehlivě počítána lety ověřenými vzorci pro výpočet intenzity magnetického pole v okolí magnetu.

Kalkulačka je určena pro výpočet síly standardních neodymových magnetů. Magnety s ocelovým cylindrem jako například naše magnety pro lovce pokladů nebo magnetické úchyty s dírou pro šroub mívají na povrchu větší sílu než běžné válce bez cylindru.

Udrží magnet se silou 50 kg předmět s hmotností 50 kg?

Při ideálních podmínkách ano, reálně je však třeba počítat s velkou rezervou. Síla se může zmenšit, pokud předmět není z čisté oceli, je na něm vrstva jiného materiálu (například barvy), má nerovnoměrný/zakřivený povrch, magnet je tažen pod úhlem k ploše dotyku (ne přesně ve směru magnetizace), povrch předmětu je částečně zrezivělý nebo tloušťka oceli není dostatečná.

Doporučujeme zvolit magnety s větší odtrhovou silou a před koupí většího množství magnety nejprve odzkoušet pod těžšími podmínkami.

Pokud potřebujete poradit s výběrem, kontaktujte nás na obchod@silnemagnety.cz nebo 0940 640 600. Na míru dokážeme vyrobit magnety jakýchkoli rozměrů, které se dají zadat do naší kalkulačky.


Další články

Podobné příspěvky