Nakupujte extra silné magnety online


Neodymové magnety


Magnety v pouzdře


Magnetické výrobky


Feritové magnety


Speciální kategorie magnetů


Doplňky k magnetům


Časté dotazy

O magnetech obecně

Neodymové magnety, které v našem e-shopu prodáváme, jsou nejsilnějším druhem trvalých magnetů na světě. Jsou 10krát silnější než běžné černé feritové magnety. Například jeden neodymový magnet ve tvaru kostky 1x1x1 centimetr unese až 5 kg. Silnější magnetické pole dokáží vytvořit pouze elektromagnety. Neodymy jsou tak silné, že dokáží demagnetizovat jiné druhy magnetů v jejich blízkém okolí. Nedoporučujeme je proto přibližovat k Alnico, SmCo, feritovým a jiným typům magnetů.

Nejsilněji jsou přitahovány tzv. feromagnetické materiály, to jsou hlavně kovy železo, nikl a kobalt. Silně magnetické jsou také všechny slitiny těchto kovů. Například ocel, která obsahuje železo. Ostatní materiály, které tyto kovy neobsahují také reagují na magnetické pole. Síla, která na ně působí však většinou nestačí k tomu, aby překonala gravitaci nebo tření. Proto se zdá, že například mosaz magnetická není. Pokud však tření omezíme, dokážeme magnetismus pozorovat. Tento jev je velmi pěkně znázorněn v tomto videu.

Zajímavostí je, že existují i ​​materiály, které jsou magnety odpuzovány. Typickým příkladem je grafit, který je odpuzován tak silně, že dokáže nad neodymovým magnetem levitovat:

U každého z našich magnetů je uvedena „magnetická síla“. Odborně se jí říká odtrhová síla a jde o sílu, kterou je magnet přitahován k tlusté ocelové desce. Často se uvádí v Newtonech (N) a na kilogramy se dá přepočítat pomocí následujícího zjednodušeného vztahu: 10 N = 1 kg. Síla působící mezi magnetem a ocelí je stejná jako mezi dvěma magnety, když se dotýkají. Když vybíráte správný magnet, je třeba myslet na to, že magnetická síla se může zmenšit, pokud jde o jiný materiál než ocel (například slitina, kde je magnetický kov smíchán s nemagnetickými materiály), materiál je příliš tenký (měl by být alespoň 3 mm silný), magnet se přitahovaného předmětu nedotýká celou plochou nebo je mezi nimi mezera (například barevný nátěr na oceli). Magnetická síla prudce klesá se zvětšující se vzdáleností od magnetu.

Síla uváděna u každého magnetu je hodnota odměřená při ideálních laboratorních podmínkách a pro vaše účely je potřeba počítat s velkou rezervou. Pokud potřebujete například udržet na lednici magnetku s hmotností 50 g, doporučujeme magnet se silou přibližně 500 g.

Sílu počítáme pomocí naší magnetické kalkulačky. Jiní prodejci magnetů mohou použít jiné metody pro výpočet síly. Pokud je u stejného magnetu v jiném obchodě uvedena větší nebo menší síla, je to dáno rozdílným výpočtem, a ne nutně rozdílem v kvalitě. Náš výpočet většinou udává nižší sílu, než je uvedena v konkurenčních obchodech. Magnety můžete porovnat zadáním rozměrů a materiálu do naší kalkulačky.

Při ideálních podmínkách ano, reálně je však potřeba počítat s velkou rezervou. Síla se může zmenšit, pokud předmět není z čisté oceli, je na něm vrstva jiného materiálu (například barvy), má nerovnoměrný / zakřivený povrch, magnet je tažen pod úhlem k ploše dotyku (ne přesně ve směru magnetizace), povrch předmětu je částečně zrezivělý nebo tloušťka oceli není dostatečná. Doporučujeme zvolit magnety s větší odtrhovou silou a před koupí většího množství je nejprve odzkoušet pod těžšími podmínkami.

Póly můžete určit jedním z následujících způsobů:

 1. Použijte identifikátor magnetického pólu. Je to šikovný malý nástroj s volně se otáčejícím vestavěným magnetem, který přizpůsobuje svou polohu okolnímu magnetickému poli. Díky tomu dokáže určit severní nebo jižní pól na magnetu.
 2. Použijte jiný magnet, jehož severní pól už znáte. Stejné magnetické póly se odpuzují a opačné přitahují. Pokud se například jeden pól neoznačeného magnetu přitahuje k severnímu pólu označeného magnetu, jde o jižní pól.
 3. Pokud máte k dispozici kompas, střelka (která běžně ukazuje na sever) bude přitahována k jižnímu pólu magnetu. Dávejte pozor, abyste kompas nedali k magnetu příliš blízko, magnet ho může poškodit.
 4. Pokud máte magnety alespoň dva, můžete mezi ně umístit nit a nechat je viset. Přirozeně se otočí tak, aby severní pól magnetů ukazoval na sever. Tímto způsobem můžete později označené magnety použít místo kompasu k určení světových stran.
 5. Magnet můžete umístit na kus polystyrenu (nebo jiného plovoucího předmětu) a položit na hladinu vody. Podobně jako v bodě 3, natočí se severním pólem na sever.

Ne, na všech našich magnetech jsou oba póly stejně silné.

Ne, každý magnet musí mít severní i jižní pól. Když zlomíte magnet na dvě části, dostanete dva samostatné magnety s jižním i severním pólem. Magnety s jediným pólem nelze vyrobit.

Ano, více magnetů na sobě se chová stejně jako jeden velký magnet. Pokud například sestavíte 5 magnetů ve tvaru kvádru 10x10x2 mm, budou mít dohromady stejnou sílu jako jeden magnet 10x10x10 mm.

Magnety je velmi obtížné oddělit jednoduchým tažením od sebe ve směru, ve kterém působí jejich přitažlivá síla. Mnohem jednodušší je zatlačit je do boku, magnety se následně samy odpudí. Menší magnety se dají oddělit rukama, větší magnety doporučujeme oddělovat na hraně stolu nebo pomocí speciálního nástroje na oddělování silných magnetů. Více v článku Jak oddělit silné magnety.
Neodymové magnety jsou křehké, nenechte se oklamat jejich kovovým vzhledem. Jakmile magnety oddělíte, držte je daleko od sebe, abyste se vyhnuli srážce a roztříštění magnetů.

Doporučujeme použít lepicí pásku. Nejlepší je tlustší pěnová páska. Další možností je nalít na magnet tekutý vosk, počkat, dokud neztvrdne a odstranit ho i s pilinami.

Antiparalelně uspořádání silných magnetů
Vhodné uspořádání magnetů v balíku posílání poštou

Česká pošta ani Slovenská pošta nemá žádná zvláštní pravidla týkající se posílání permanentních magnetů. V podmínkách České pošty se píše, že obal zásilky má být „přiměřený povaze a hmotnosti jejího obsahu, jakož i způsobu vybírání, distribuce a lhůtě přepravy.“
Pokud jsou tedy magnety vhodně zabalené, neměl by být s jejich posíláním v rámci Slovenska a Česka problém. Silné magnety je potřeba obalit vrstvou polystyrenu nebo jiného materiálu, který zvětšuje vzdálenost mezi magnety a povrchem balíku. Vnější magnetické pole lze také omezit vhodným uspořádáním magnetů. Pokud jsou v balíku střídavě umístěny řady magnetů se severním pólem na opačných stranách (obrázek vpravo), jejich magnetické pole se navzájem vyruší.

Posílání magnetů do zahraničí je složitější, protože mohou interferovat s měřícími přístroji v letadle. Na posílání silných magnetů letecky se vztahují mnohem přísnější pravidla a některé země magnety zcela vylučují z mezinárodní poštovní přepravy. Pokud plánujete posílat magnety mimo Evropu, můžete se informovat na infolince České pošty nebo Celní správy.

Nejsou známy žádné negativní účinky na zdraví lidí. Někteří lidé věří, že umístění části těla do magnetického pole permanentního magnetu může mít příznivý vliv na zdraví člověka. Tato tvrzení rovněž nebyla vědecky potvrzena.

Magnety nemohou vymazat data na USB klíčích, paměťových kartách, CD ani DVD discích. Také by neměly vymazat data na mobilech nebo fotoaparátech, i když mohou mít vliv na jiné části těchto zařízení, například zabudovaný kompas. Magnety mohou poškodit platební a jiné magnetické karty (například pro přístup do budovy), pevné disky v počítačích (pouze silné magnety velmi blízko hard disku), staré CRT monitory nebo dočasně zpomalit mechanické hodinky. Také mohou ovlivnit chod kardiostimulátorů a defibrilátorů. Nosiči těchto přístrojů by se měli silným magnetům vyhýbat.

Elektromagnet vytváří magnetické pole pomocí elektrického proudu, který většinou prochází přes cívku (solenoid). Na koncích cívky pak vzniká severní a jižní pól. Jakmile však přestaneme dodávat proud, magnetické pole se ztratí. Elektromagnety pro svůj provoz vyžadují elektrickou energii. Permanentní (trvalé) magnety jsou to, co si většina lidí představí pod slovem „magnet“. Do této kategorie spadají ferity, NdFeB, SmCo, AlNiCo a další typy magnetů. Všechny magnety, které máte na lednici, na tabuli, v reproduktorech, sluchátkách, pevných discích, kompasech, nábytku a pouzdře na mobil, jsou permanentní magnety. Trvalé magnety svou sílu za normálních okolností neztrácejí a magnetické pole kolem sebe vytvářejí stále.

Výhodou permanentních magnetů je, že vytvářejí magnetické pole bez spotřeby elektrické energie, která je potřebná na chod elektromagnetu. Výhodou elektromagnetů je, že se dají vypínat a zapínat podle potřeby a dokáží vytvořit mnohem silnější magnetické pole než trvalé magnety.

Pokud potřebujete vytřídit kovové nečistoty ze směsi nemagnetických a magnetických materiálů, můžete použít jakýkoliv silný neodymový magnet, například kvádr 50x50x25 mm. Takových magnetů můžete naskládat i několik vedle sebe a umístit je nad dopravník se směsí magnetických a nemagnetických materiálů. Na obrázku je vidět podobný magnet, jak sbírá malé kusy kovu:

Sbírání špendlíků silným magnetem

 Na sbírání kovových nečistot  z rovné plochy lze použít i magnetické smetáky.

Pokud hledáte pokročilejší řešení, doporučujeme magnetické separátory od firmy MAGSY. Jejich nabídku magnetických separátorů najdete na této stránce, mnohé z nich mají skladem.

Neodymové magnety

Pojmenované jsou podle chemického prvku neodym (atomové číslo 60). Neodymové magnety však kromě neodymu obsahují ještě další dva chemické prvky: železo a bor. Chemický vzorec této sloučeniny je Nd2Fe14B. Pouze 1/17 všech atomů v neodymových magnetech jsou atomy neodymu, naopak železo představuje až 72 % jejich hmotnosti a je hlavním prvkem odpovědným za jejich silné magnetické vlastnosti.

Písmeno N znamená, že je to neodymový magnet, číslo 35 až 52 představuje takzvaný „maximální energetický produkt“. To je číslo, které vyjadřuje, jak moc se dá materiál zmagnetizovat v jednotkách MGOe. Například maximální energetický produkt materiálu N40 je 40 MGOe. Čím vyšší číslo, tím silnější magnet. Síla magnetu je přibližně přímo úměrná tomuto číslu, tedy N55 je téměř o 60 % silnější než N35. Většina našich magnetů je N38 až N45, jelikož v tomto rozmezí mají magnety nejlepší poměr síla / cena. Materiál N48 a vyšší je vhodný pro účely, kde je potřebný extra silný magnet, který však musí být co nejmenší / nejlehčí, kvůli omezenému prostoru, například v elektronice.

Ve většině případů je vhodná povrchová úprava niklem (ve skutečnosti jde až o tři vrstvy: nikl, měď a opět nikl). Nikl má docela dobrou odolnost vůči korozi a poškrábání a je zároveň nejlevnější z dostupných možností. Není však vodě odolný a před nárazy chrání magnet méně účinně než gumový nebo plastový povrch.

Více o výhodách a nevýhodách různých typů povrchové úpravy se dočtete v tomto článku.

Neodymové magnety neobvyklých tvarů

Materiál NdFeB, ze kterého jsou neodymové magnety vyrobeny, je tvrdší než jakékoliv běžně dostupné vrtáky. Při mechanickém zpracování se může materiál NdFeB v důsledku tření zahřát na vysokou teplotu. Vzniklý kovový prach se pak může vznítit. Neodymové magnety navíc při vysokých teplotách ztrácejí svou magnetickou sílu. Svařování proto také není možné. Pokud máte speciální požadavky na tvar a velikost magnetů, můžeme vám je vyrobit na míru.

Standardní neodymové magnety, které v našem e-shopu naleznete, mají teplotní odolnost do 80 °C. Když jsou zahřáté nad tuto teplotu, začnou nenávratně ztrácet svou magnetickou sílu. Při teplotě 310 °C ztratí 100 % své síly.

Nízké teploty až do -150 ° C nemají na sílu neodymových magnetů žádný negativní vliv. Naopak, magnety jsou o něco silnější v chladném prostředí.

Pokud budou magnety vystaveny vysokým teplotám, můžete zkusit feritové magnety nebo se podívat do naší kategorie magnety s vysokou teplotní odolností.

Jakékoliv silné lepidlo na kov by mělo splnit svůj účel. Velmi často používaným druhem lepidla jsou dvousložková epoxidová lepidla. Před aplikací doporučujeme očistit povrch magnetu od špíny a mastnoty a zdrsnit ho jemným smirkovým papírem. V našem e-shopu prodáváme lepidla UHU plus endfest a UHU Max Repair. Tato lepidla jsme odzkoušeli i na našich magnetech a fungují dobře.

U menších magnetů funguje dobře i oboustranná lepicí páska. V našem e-shopu si také můžete koupit  magnety se samolepkou.

Nedoporučujeme lepení tavící pistolí, protože neodymové magnety ztrácejí část své síly při vysokých teplotách.

Neodymové magnety jsou křehké a při silných srážkách se lámou. Aby se magnety nelámaly při nárazech, často se umisťují do ocelového pouzdra, které je chrání před nárazy. V našem e-shopu nabízíme různé druhy magnetů v pouzdře.  

Bezpečnostní rizika spojená se silnými magnety a pokyny pro bezpečné zacházení naleznete v tomto článku.

Naše magnety

Většina magnetů v e-shopu SilneMagnety.cz je magnetizovaných tímto způsobem:

Směr magnetizace našich super silných neodymových magnetů

U válců a prstenů jsou póly na plochých stranách (axiální magnetizace), u kvádrů jsou póly na stěnách s největším obsahem (magnetizace ve směru výšky). Na míru vám však můžeme vyrobit magnety s jakýmkoli směrem magnetizace.

Naše magnety v pouzdře mají severní pól na aktivní straně, ocelový cylindr představuje na těchto magnetech naopak jižní pól.

Ano. O cenovou nabídku můžete požádat na stránce Výroba magnetů na míru. Před odesláním formuláře doporučujeme prohlédnout naši nabídku neodymových, feritových a pouzdrových magnetů. Na skladě máme velký výběr různých výrobků a výroba na míru většinou není nutná.

E-shop

Zásilkovna – odběrné místo
 • poštovné 69 Kč nebo zdarma při nákupu nad 2000 Kč
 • objednávky odeslané v pondělí až pátek do 12:00 doručujeme následující pracovní den
 • ostatní objednávky budou doručeny do dvou pracovních dnů
 • jenom pro zásilky do 10 kg
Nejlevnější doručení na adresu
 • poštovné 99 Kč nebo zdarma při nákupu nad 2000 Kč
 • objednávky odeslané v pondělí až pátek do 12:00 doručujeme následující pracovní den
 • ostatní objednávky budou doručeny do dvou pracovních dnů
 • jenom pro zásilky do 10 kg
GLS kurýr
 • poštovné 149 Kč nebo zdarma při nákupu nad 2000 Kč
 • objednávky odeslané v pondělí až pátek do 12:00 doručujeme do dvou pracovních dnů
 • ostatní objednávky budou doručeny do tří pracovních dnů

Uvedené termíny platí při platbě na dobírku nebo platební kartou. Při platbě bankovním převodem vyřídíme objednávky po obdržení platby nebo potvrzení o platbě emailem na obchod@silnemagnety.cz (stačí screenshot obrazovky z IB).

O odeslání objednávky z našeho skladu vás budeme informovat e-mailem. Balíček je obvykle doručen následující pracovní den po odeslání.

Pokud doručení vaší objednávky trvá déle než dva pracovní dny, kontaktujte nás.

Můžeme poskytnout výhodné velkoobchodní ceny pro plátce i neplátce DPH. Dodáváme magnety firmám určené pro výrobu i další maloobchodní prodej. Napište nám na obchod@silnemagnety.cz a vytvoříme vám cenovou nabídku na míru.

Pokud nemáme požadované množství magnetů skladem, pokusíme se je co nejdříve zajistit.