SilneMagnety.cz - Extra silné neodymové magnety


Časté otázky o magnetech

O magnetech obecně

 • Jak dokážu určit severní a jižní pól magnetu?

  Póly můžete určit jedním z následujících způsobů:

  1. Použijte jiný magnet, jehož severní pól už znáte. Stejné magnetické póly se odpuzují a opačné přitahují. Pokud se například jeden pól neoznačeného magnetu přitahuje k severnímu pólu označeného magnetu, jde o jižní pól.
  2. Pokud máte k dispozici kompas, střelka (která běžně ukazuje na sever) bude přitahována k jižnímu pólu magnetu. Dávejte pozor, abyste kompas nedali k magnetu příliš blízko, magnet ho může poškodit.
  3. Pokud máte magnety alespoň dva, můžete mezi ně umístit nit a nechat je viset. Přirozeně se otočí tak, aby severní pól magnetů ukazoval na sever. Tímto způsobem můžete později označené magnety použít místo kompasu k určení světových stran.
  4. Magnet můžete umístit na kus polystyrenu (nebo jiného plovoucího předmětu) a položit na hladinu vody. Podobně jako v bodě 3, natočí se severním pólem na sever.
 • Je jeden pól magnetu silnější než druhý?

  Ne, na všech našich magnetech jsou oba póly stejně silné.

 • Který typ magnetů je nejsilnější?

  Neodymové magnety, které v našem e-shopu prodáváme, jsou nejsilnějším druhem trvalých magnetů na světě. Jsou 10krát silnější než běžné černé feritové magnety. Například jeden neodymový magnet ve tvaru kostky 1x1x1 cm unese (při ideálních podmínkách) až 5 kg. Silnější magnetické pole dokáží vytvořit pouze elektromagnety.

  Neodymy jsou tak silné, že dokáží demagnetizovat jiné druhy magnetů v jejich blízkém okolí. Nedoporučujeme je proto přibližovat k Alnico, SmCo, feritovým a jiným typům magnetů.

 • Které materiály jsou přitahovány magnety?

  Nejsilněji jsou přitahovány tzv. feromagnetické materiály, to jsou hlavně kovy železo, nikl a kobalt. Silně magnetické jsou také všechny slitiny těchto kovů. Například ocel, která obsahuje železo.

  Ostatní materiály, které tyto kovy neobsahují, také reagují na magnetické pole. Síla, která na ně působí, však většinou nestačí k tomu, aby překonala gravitaci nebo tření. Proto se zdá, že například mosaz magnetická není. Pokud však tření omezíme, dokážeme magnetismus pozorovat. Tento jev je znázorněn v tomto videu.

  Zajímavostí je, že existují i ​​materiály, které jsou magnety odpuzovány. Typickým příkladem je grafit, který je odpuzován tak silně, že dokáže nad neodymovým magnetem levitovat (video vpravo).

 • Dají se póly magnetů oddělit?

  Ne, každý magnet musí mít severní i jižní pól. Když zlomíte magnet na dvě části, dostanete dva samostatné magnety s jižním i severním pólem. Magnety s jediným pólem nelze vyrobit.

 • Když se magnety položí na sebe, zvětší se jejich celková síla?

  Ano, více magnetů na sobě se chová stejně jako jeden velký magnet. Pokud například sestavíte 5 magnetů ve tvaru kvádru 10x10x2 mm, budou mít dohromady stejnou sílu jako jeden magnet 10x10x10 mm.

 • Co znamená, že síla magnetu je X kilogramů?

  U každého z našich magnetů je uvedena “magnetická síla”. Odborně se jí říká „odtrhová síla“ a jde o sílu, kterou je magnet přitahován k tlusté ocelové desce. Často se uvádí v Newtnech (N) a na kilogramy se dá přepočítat pomocí následujícího zjednodušeného vztahu: 10 N = 1 kg. Síla působící mezi magnetem a ocelí je stejná jako mezi dvěma magnety, když se dotýkají.

  Když vybíráte správný magnet, je třeba myslet na to, že se magnetická síla může zmenšit, pokud jde o jiný materiál než ocel (například slitina, kde je magnetický kov smíchán s nemagnetickými materiály), materiál je příliš tenký (měl by být alespoň tak tlustý jako magnet), magnet se přitahovaného předmětu nedotýká celou plochou nebo je mezi nimi mezera (například barevný nátěr na oceli). Magnetická síla prudce klesá se zvětšující se vzdáleností od magnetu. Na posunutí magnetu do boku obvykle stačí mnohem menší síla než na odtržení od kovového povrchu.

  Síla uváděná u každého magnetu je hodnota odměřená při ideálních laboratorních podmínkách, avšak pro vaše účely je potřeba počítat s velkou rezervou. Pokud potřebujete například udržet na lednici magnetku s hmotností 50 g, doporučujeme magnet se silou přibližně 500 g.

  Sílu počítáme pomocí naší magnetické kalkulačky. Jiní prodejci mohou použít jiné metody pro výpočet síly. Pokud je u stejného magnetu v jiném obchodě uvedena větší nebo menší síla, je to dáno rozdílným výpočtem, a ne nutně rozdílem v kvalitě. Náš výpočet většinou udává nižší sílu, než je uvedena v konkurenčních obchodech. Magnety můžete porovnat zadáním rozměrů a materiálu do naší kalkulačky.

 • Udrží magnet se silou 50 kg předmět s hmotností 50 kg?

  Při ideálních podmínkách ano, reálně je však potřeba počítat s velkou rezervou. Síla se může zmenšit, pokud předmět není z čisté oceli, je na něm vrstva jiného materiálu (například barvy), má nerovnoměrný/zakřivený povrch, magnet je tažen k ploše dotyku pod úhlem (ne přesně ve směru magnetizace), povrch předmětu je částečně zrezivělý nebo tloušťka oceli není dostatečná.

  Doporučujeme zvolit magnety s větší odtrhovou silou a před koupí většího množství je nejprve odzkoušet pod těžšími podmínkami.

 • Jak se dají nejsnadněji od sebe oddělit silné magnety?

  Neodymové magnety je velmi obtížné oddělit jednoduchým tažením od sebe ve směru, ve kterém působí jejich přitažlivá síla. Mnohem jednodušší je zatlačit je do boku, magnety se následně samy odpudí. Menší magnety se dají oddělit rukama, větší magnety doporučujeme oddělovat na hraně stolu nebo pomocí speciálního nástroje na oddělování silných magnetů. Více v článku Jak oddělit silné magnety.

  Neodymové magnety jsou křehké, nenechte se oklamat jejich kovovým vzhledem. Jakmile magnety oddělíte, držte je daleko od sebe, abyste se vyhnuli srážce a roztříštění magnetů.

 • Jak mohu odstranit kovový prach z magnetů?

  Doporučujeme použít lepicí pásku. Nejlepší je tlustší pěnová páska.

 • Mohu posílat silné magnety poštou?

  Antiparalelní uspořádání magnetů

  Česká pošta nemá žádná zvláštní pravidla týkající se posílání permanentních magnetů. V podmínkách České pošty se píše, že obal zásilky má být „přiměřený povaze a hmotnosti jejího obsahu, jakož i způsobu vybírání, distribuce a lhůtě přepravy.”

  Pokud jsou tedy magnety vhodně zabalené, neměl by být s jejich posíláním v rámci Česka problém. Silné magnety je potřeba obalit vrstvou polystyrenu nebo jiného materiálu, který zvětšuje vzdálenost mezi magnety a povrchem balíku. Vnější magnetické pole lze také omezit vhodným uspořádáním magnetů. Pokud jsou v balíku střídavě umístěny řady magnetů se severním pólem na opačných stranách (obrázek vpravo), jejich magnetické pole se navzájem částečně vyruší.

  Posílání magnetů do zahraničí je složitější, protože mohou interferovat s měřícími přístroji v letadle. Na posílání silných magnetů letecky se vztahují mnohem přísnější pravidla a některé země magnety zcela vylučují z mezinárodní poštovní přepravy. Pokud plánujete posílat magnety mimo Evropu, můžete se informovat na infolince České pošty nebo Celní správy.

 • Může mít silné magnetické pole vliv na zdraví lidí?

  Nejsou známy žádné negativní účinky na zdraví lidí. Někteří lidé věří, že umístění části těla do magnetického pole může mít příznivý vliv na zdraví člověka. Tato tvrzení rovněž nebyla vědecky potvrzena.

 • Mohou silné magnety poškodit elektroniku?

  Magnety nemohou vymazat data na USB klíčích, paměťových kartách, CD ani DVD discích. Také by neměly vymazat data na mobilech nebo fotoaparátech, i když mohou mít vliv na jiné části těchto zařízení, například zabudovaný kompas.

  Silné magnetické pole může poškodit platební a jiné magnetické karty (například pro přístup do budovy), pevné disky v počítačích (pouze silné magnety velmi blízko hard disku), staré CRT monitory nebo dočasně zpomalit mechanické hodinky. Také mohou ovlivnit chod kardiostimulátorů a defibrilátorů. Nosiči těchto přístrojů by se měli silným magnetům vyhýbat.

 • Jaký je rozdíl mezi permanentním magnetem a elektromagnetem?

  Elektromagnet vytváří magnetické pole pomocí elektrického proudu, který většinou prochází přes cívku (solenoid). Na koncích cívky pak vzniká severní a jižní pól. Jakmile však přestaneme dodávat proud, magnetické pole se ztratí. Elektromagnety si na svůj provoz vyžadují elektrickou energii.

  Permanentní (trvalé) magnety jsou to, co si většina lidí představí pod slovem „magnet“. Do této kategorie spadají ferity, NdFeB, SmCo, AlNiCo a další typy magnetů. Všechny magnety, které máte na lednici, na tabuli, v reproduktorech, sluchátkách, pevných discích, kompasech, nábytku a pouzdře na mobil jsou permanentní magnety. Trvalé magnety svou sílu za normálních okolností neztrácejí a magnetické pole kolem sebe vytvářejí stále.

  Výhodou permanentních magnetů je, že vytvářejí magnetické pole bez spotřeby elektrické energie, která je potřebná na chod elektromagnetu. Výhodou elektromagnetů je, že se dají vypínat a zapínat podle potřeby a dokáží vytvořit mnohem silnější magnetické pole než trvalé magnety.

 • Jaký magnet použít k vytřídění kovových nečistot?

  Pokud potřebujete vytřídit kovové nečistoty ze směsi nemagnetických a magnetických materiálů, můžete použít jakýkoli silný neodymový magnet, například kvádr 50x50x25 mm. Takových magnetů můžete naskládat i několik vedle sebe a umístit je nad dopravník se směsí magnetických a nemagnetických materiálů. Na obrázku je podobný magnet, jak sbírá malé kusy kovu:
  Na sběr kovových špon z rovné plochy lze použít i magnetické metly. Pokud hledáte pokročilejší řešení, doporučujeme magnetické separátory od firmy MAGSY. Jejich nabídku magnetických separátorů najdete na této stránce, mnohé z nich mají skladem.

Neodymové magnety

 • Z čeho jsou neodymové magnety vyrobeny?

  Pojmenované jsou podle chemického prvku neodym (atomové číslo 60). Neodymové magnety však kromě neodymu obsahují ještě další dva chemické prvky: železo a bor. Chemický vzorec této sloučeniny je Nd2Fe14B. Pouze 1/17 všech atomů v neodymových magnetech jsou atomy neodymu, naopak železo představuje až 72% jejich hmotnosti a je hlavním prvkem odpovědným za jejich silné magnetické vlastnosti.

 • Co znamenají čísla N35-N55 uvedená při magnetech?

  Písmeno N znamená, že je to neodymový magnet, čísla 35 až 52 představují takzvaný “maximální energetický produkt”. To je číslo, které vyjadřuje, jak moc se dá materiál zmagnetizovat v jednotkách MGOe. Například maximální energetický produkt materiálu N40 je 40 MGOe.

  Čím vyšší číslo, tím silnější magnet. Síla magnetu je přibližně přímo úměrná tomuto číslu, tedy N55 je téměř o 60% silnější než N35. Většina našich magnetů je N38 až N45, jelikož v tomto rozmezí mají magnety nejlepší poměr síly a ceny. Materiál N48 a vyšší je vhodný pro účely, kde je potřebný extra silný magnet, který však musí být co nejmenší/nejlehčí, kvůli omezenému prostoru, například v elektronice.

 • Jaká povrchová úprava je pro mě nejvhodnější?

  Ve většině případů je vhodná povrchová úprava niklem (ve skutečnosti jde až o tři vrstvy: nikl, měď a opět nikl). Nikl má docela dobrou odolnost vůči korozi a poškrábání a je zároveň nejlevnější z dostupných možností. Není však vodě odolný a před nárazy chrání magnet méně účinně než gumový nebo plastový povrch. Na videu vpravo je porovnání lámavosti poplastovaných a poniklovaných magnetů.

  Pokud vám záleží na vzhledu, můžete zvolit pozlacené magnety. Povrchová úprava nemá vliv na sílu magnetu (s výjimkou plastu a gumy, která zvyšuje vzdálenost od magnetu).

  Více o výhodách a nevýhodách různých typů povrchové úpravy se dočtete v tomto článku.

 • Dají se neodymové magnety řezat/svařovat/vrtat do nich?

  Neodýmové magnety neobyčejných tvarů

  Materiál NdFeB, ze kterého jsou neodymové magnety vyrobeny je tvrdší než jakékoliv běžně dostupné vrtáky. Při mechanickém zpracování se může materiál NdFeB v důsledku tření zahřát na vysokou teplotu. Vzniklý kovový prach se pak může vznítit. Neodymové magnety navíc při vysokých teplotách ztrácejí svou magnetickou sílu. Svařování proto také není možné.

  Pokud máte speciální požadavky na tvar a velikost magnetů, doporučujeme dát si je u nás vyrobit na míru.

 • Jakou mají neodymové magnety tepelnou odolnost?

  Standardní neodymové magnety, které v našem e-shopu naleznete mají teplotní odolnost do 80 °C. Když jsou zahřáté nad tuto teplotu, začnou nenávratně ztrácet svou magnetickou sílu. Při teplotě 310 °C ztratí 100 % své síly.

  Na míru vám však můžeme dodat magnety s tepelnou odolností až 240 °C.

  Nízké teploty až do -150 °C nemají na sílu neodymových magnetů žádný negativní vliv. Naopak, neodymy jsou o něco silnější v chladném prostředí.

 • Mohou neodymové magnety ztratit sílu?

  Ano, když je ohřejete nad jejich maximální pracovní teplotu (většinou kolem 80 °C). Jinak ne, alespoň ne za normálních okolností. Neodymové magnety jsou mimořádně odolné vůči demagnetizaci vnějším magnetickým polem, proto neztratí sílu ani když jsou dlouho v poloze, kde se odpuzují. Pokud plánujete vystavovat magnety vysokým teplotám, na míru pro vás umíme vyrobit magnety s tepelnou odolností až 240 °C.

 • Jaké lepidlo mohu použít na neodymové magnety?

  Jakékoliv silné lepidlo na kov by mělo splnit svůj účel. Velmi často používaným druhem lepidla jsou dvousložková epoxidová lepidla. Před aplikací doporučujeme očistit povrch magnetu od špíny a mastnoty a zdrsnit ho jemným smirkovým papírem.

  Našim zákazníkům doporučujeme epoxidové lepidlo UHU plus endfest nebo univerzální lepidlo UHU max repair. Tato lepidla můžete koupit i u nás v kategorii lepidla na magnety.

  U menších magnetů funguje dobře i oboustranná lepicí páska. V našem e-shopu si také můžete koupit magnety se samolepkou.

  Nedoporučujeme lepení tavící pistolí, protože neodymové magnety ztrácejí část své síly při vysokých teplotách.

 • Jak se dají neodymové magnety chránit před poškozením při srážkách?

  Neodymové magnety jsou křehké a při silných srážkách se lámou. Do určité míry se dá lámání předejít oblepením magnetu izolační páskou. Nejlepší je však zvolit magnety s gumovým nebo plastovým povrchem namísto niklu nebo zabránit srážkám úplně.

 • Jaká jsou bezpečnostní rizika spojená s magnety?

  Bezpečnostní rizika spojená se silnými magnety a pokyny pro bezpečné zacházení naleznete v článku neodymové magnety a bezpečnost.

Naše magnety

 • Na kterých stranách mají vaše magnety póly?

  Všechny magnety v e-shopu SilneMagnety.cz jsou magnetizované tímto způsobem:

  Směr magnetizace našich extra silných neodýmových magnetů

  U válců jsou póly na plochých stranách (axiální magnetizace), u kvádrů jsou póly na stěnách s největším obsahem (magnetizace ve směru tloušťky). Na míru vám však můžeme vyrobit magnety s jakýmkoli směrem magnetizace.

  Magnety v kategorii magnetické úchyty, magnety se závitem a magnet fishing mají severní pól na aktivní straně, ocelový cylindr představuje na těchto magnetech naopak jižní pól.

 • Dokážete vyrobit magnety ve tvaru kruhu/koule/s dírou…?

  Rádi vám je na míru vyrobíme, i když na skladě tyto magnety nemáme. Na stránce výroba magnetů můžete popsat vaše požadavky, cenovou nabídku zpravidla zasíláme do dvou dnů. Čas potřebný na výrobu bývá různý v závislosti na typu magnetů a momentálním pracovním vytížení. Magnety na míru obvykle dodáme do jednoho až osmi týdnů.

 • Prodáváte magnety s jinou povrchovou úpravou než nikl?

  Neodymové magnety (zlaté)
  Zlaté neodymové magnety

  Většina našich magnetů je pokrytých ochrannou vrstvou nikl-měď-nikl (Ni-Cu-Ni), v nabídce máme i několik magnetů pokrytých zlatem.

  Na míru vám můžeme vyrobit magnety s těmito povrchy:

  • Nikl (Ni-Cu-Ni)
  • Chrom (Ni-Cu-Ni-Cr)
  • Zlato (Ni-Cu-Ni-Au)
  • Epoxidová pryskyřice (Ni-Cu-Ni-polyepoxid)
  • Zinek (Zn)
  • Guma
  • Plast

  Více o výhodách a nevýhodách různých možností povrchové úpravy se dočtete v článku: Jakou povrchovou úpravu zvolit?

  Neodymové magnety bez povrchové úpravy se nevyrábějí, protože materiál NdFeB bez vnější ochranné vrstvy chemicky reaguje s kyslíkem ve vzduchu. Vrstva zoxidovaného materiálu postupně opadává a kyslík reaguje s dalšími a dalšími vrstvami magnetu, dokud celý nezoxiduje.

E-shop

 • Kdy mi bude doručena objednávka?

  Pokud zvolíte doručení kurýrem na adresu, objednávky odeslané v pondělí-pátek před 13:00 budou doručeny kurýrem Geis následující pracovní den. Ostatní objednávky doručujeme do dvou pracovních dnů.

  Pokud zvolíte doručení na pobočku Zásilkovny, objednávky odeslané v pondělí-pátek před 10:00 budou doručeny na pobočku následující pracovní den. Ostatní objednávky doručujeme do dvou pracovních dnů.

  Objednávky odeslané přes víkend vyřídíme v pondělí a doručeny budou v úterý.

  Při platbě bankovním převodem vyřizujeme objednávky po obdržení platby, většinou se tím doručení opozdí o jeden den. Vyřízení objednávky můžete urychlit, pokud nám zašlete potvrzení o platbě (stačí screenshot) z internet bankingu na obchod@silnemagnety.cz.

  Pokud zboží potřebujete rychle, zavolejte nám na +421 940 640 600, v některých případech dokážeme zásilku doručit dříve nebo zajistit doručení v sobotu.

 • Objednávku jsem odeslal/a. Kde se nachází můj balík?

  O vyřízení objednávky vás budeme informovat emailem. Zároveň byste měli dostat email od dopravce s odkazem na sledování zásilky.

  V den doručení vám přijde SMS s informací, že vám kurýr bude doručovat zásilku od SilneMagnety.cz, popřípadě že je zásilka uložena na odběrném místě Zásilkovny. Pokud jste si zvolili doručení na adresu přes GEIS, bude vás kurýr telefonicky kontaktovat.

  Pokud doručení vaší objednávky trvá déle než čtyři pracovní dny od odeslání, kontaktujte nás.

 • Mám zájem o větší množství magnetů

  Můžeme poskytnout výhodné velkoobchodní ceny pro plátce i neplátce DPH. Dodáváme magnety firmám určené pro výrobu i další maloobchodní prodej.

  Napište nám na obchod@silnemagnety.cz, vytvoříme vám cenovou nabídku na míru.

  V případě, že nemáme požadované množství magnetů skladem, pokusíme se je co nejdříve zajistit.