Magnety a kardiostimulátor

Výstražný symbol - kardiostimulátor

V bezpečnostních pokynech, které přikládáme ke každé objednávce se píše:

Pokud jste nositelem kardiostimulátoru nebo defibrilátoru, zachovejte od magnetů dostatečný odstup. Varujte nositele těchto přístrojů před přiblížením se k magnetům.

Výraz „dostatečný odstup“ je velmi vágní, proto se na nás přirozeně zákazníci obracejí s otázkou, jaká vzdálenost od magnetů je pro nositele kardiostimulátoru ještě bezpečná. V tomto článku se pokusíme poskytnout alespoň přibližnou odpověď.

Bezpečné magnetické pole

Kardiostimulátor od firmy Meditronic
Kardiostimulátor (také srdeční stimulátor, pacemaker, krokovač nebo taktovač)

Velký výrobce kardiostimulátorů Boston Scientific ve svém článku o vlivu MP3 přehrávačů na kardiostimulátor uvádí 10 Gaussů (1mTesla) jako bezpečné magnetické pole:

„“Jak je uvedeno v pokynech pro použití pacemakeru a defibrilátorů, magnetické pole silnější, než 10 Gaussů může mít vliv na funkci implantovaného zařízení.“

American Heart Association rovněž zmiňuje 10 Gaussů jako kritickou hranici:

„Magnetické pole 10 Gaussů v bodě, kde je umístěn kardiostimulátor nebo defibrilátor má potenciál působit na implantované zařízení.“

Další (zpoplatněný) článek biomedikálního Institutu univerzity v Curychu rovněž udává hodnotu 10 Gaussů.

Výrobce kardiostimulátorů Medtronic uvádí jako bezpečné magnetické pole pouze 5 Gaussů.

Jak daleko musí být magnet?

Počítejme pro jistotu s menší hodnotou 5 Gaussů.

Větší magnety přirozeně vytvářejí silnější magnetické pole, proto bezpečná vzdálenost závisí na velikosti magnetu. Magnetické pole, které magnet vytváří na jeho povrchu dokážete vypočítat i pomocí naší magnetické kalkulačky, stačí zadat rozměry a tvar magnetu.

Po zadání, byť velmi malých rozměrů, zjistíte, že neodymové magnety na svém povrchu vytvářejí pole výrazne silnější, než 5 Gaussů. Pokud byste tedy jakýkoliv magnet umístili přímo na strojek v těle člověka, zřejmě by to na něj mělo výrazný vliv.

Magnetické pole v okolí permanentního magnetu však prudce klesá se vzdáleností. V této tabulce najdete vzdálenosti, u kterých naše magnety vytvářejí magnetické pole 20 Gaussů, 5 Gaussů a 1 Gauss.

Pokud bychom se řídili hodnotou 5 Gaussů od firmy Meditronic, bezpečné vzdálenosti jsou v prostředním sloupci.

Magnet20 Gauss5 Gauss1 Gauss
Válec 2×16 mm10 mm18 mm
Válec 10×225 mm40 mm70 mm
Válec 15×543 mm70 mm120 mm
Válec 20×1065 mm105 mm180 mm
Válec 20×1065 mm105 mm180 mm
Kostka 10x10x1043 mm70 mm120 mm
Kostka 30x30x30140 mm225 mm390 mm
Kvádr 20x10x545 mm70 mm125 mm
Kvádr 60x30x15130 mm220 mm370 mm
Kvádr 40x40x20140 mm220 mm400 mm

Tyto výpočty však vycházejí z předpokladu, že 5 Gaussů je bezpečná vzdálenost, což nemusí platit pro všechny kardiostimulátory.

Co se stane, když je magnet příliš blízko?

Implantovaný přístroj může mylně vnímat signály elektromagnetického pole jako srdeční signályV důsledku toho může pozastavit stimulaci. Častým projevem je pocit nevolnosti.

Po odstranění magnetu se činnost kardiostimulátoru obvykle vrátí do původního stavu.

Shrnutí

Často uváděná bezpečná intenzita magnetického pole je 5-10 Gaussů. Při takové hodnotě je bezpečná vzdálenost přibližně 10cm u magnetů pod 20mm a 25cm u větších magnetů. Tato čísla však nemusí platit pro všechny kardiostimulátory.

Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor, v žádném případě nenoste magnet v kapse na hrudi. Také byste neměli mít u hrudi sluchátka (ta většinou obsahují magnety). Pokud máte v uších sluchátka, neopírejte si hlavu o hruď člověka s implantovaným srdečním přístrojem.

Podobné příspěvky