Neodymové magnety a bezpečnost

V tomto článku najdete přehled bezpečnostních rizik spojených s neodymovými magnety a pokyny, jak jim předejít.

Spolknutí

Děti mohou spolknout malé magnety. Pokud jich spolknou několik, magnety mohou zůstat zachyceny ve střevech.

Magnety nejsou hračky. Ujistěte se, že si s nimi děti nehrají.

Pohmožděniny

Neodymové magnety mají velkou přitažlivou sílu. Při neopatrném zacházení mohou magnety skřípnout kůži nebo prsty a způsobit modřiny a pohmožděniny.

Velmi velké magnety mohou rozdrtit kosti. Když zacházíte s velkými magnety, používejte silné ochranné rukavice.

Kardiostimulátor

Magnety dokážou ovlivnit chod kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů.

Kardiostimulátor se v přítomnosti magnetů může přepnout do testovacího režimu a způsobit nevolnost. Defibrilátor může přestat fungovat.

Pokud jste nositelem těchto přístrojů, zachovejte od magnetů dostatečný odstup. Varujte nositele těchto přístrojů před přiblížením se k magnetům.

Těžké předměty

Příliš velké či nárazové přetížení nebo poškození magnetu může vést k tomu, že se magnet nebo magnetický hák odtrhne od přitahovaného povrchu. Uvedená odtrhová síla platí při ideálních podmínkách. Počítejte proto s velkou rezervou.

Padající předměty mohou způsobit vážné zranění. Nepoužívejte magnety na místech, kde by se lidé mohli zranit v případě selhání magnetu.

Kovové střepiny

Neodymové magnety jsou křehké. Po srážce velkých magnetů mohou ostré střepy proletět několik metrů a zranit vaše oči.

Zabraňte srážkám magnetů.

Noste ochranné brýle při zacházení s většími magnety.

Ujistěte se, že okolní osoby jsou chráněny nebo jsou dostatečně daleko.

Magnetické pole

Magnety vytvářejí daleko dosahující silné magnetické pole. Mohou poškodit staré typy televizorů a monitorů, vymazat data na pevných discích, kazetách a platebních kartách. Také mohou poškodit některé druhy hodinek, sluchátka, reproduktory a další elektronická zařízení.

Udržujte magnety daleko od všech přístrojů a předmětů, které by mohly být poškozeny silným magnetickým polem.

Nepřibližujte neodymové magnety k ostatním druhům magnetů (ferity, Alnico, SmCo). Jejich silné magnetické pole by mohlo demagnetizovat slabší magnety.

Alergie na nikl

Většina našich magnetů obsahuje nikl. Někteří lidé mohou na nikl alergicky reagovat. Dlouhodobý kontakt s poniklovanými magnety může vyvolat alergii.

Vyhněte se dlouhodobému kontaktu poniklovaných magnetů s pokožkou.

Vyhněte se jakémukoliv kontaktu s magnety, pokud už máte alergii na nikl.

Posílání poštou

Magnetické pole kolem balíku může poškodit okolní balíky nebo poštovní třídicí přístroje.

Použijte velkou krabici vystlanou zevnitř ze všech stran, abyste zvětšili vzdálenost mezi magnety a povrchem krabice. Uspořádejte v balíku magnety tak, že se jejich magnetická pole navzájem vyruší. V případě velmi silných magnetů můžete použít ocelové plechy na neutralizaci magnetického pole.

Přeprava letadlem

Magnetické pole nesprávně zabalených magnetů může ovlivnit navigační přístroje v letadlech. V nejhorším případě může dojít k nehodě.

Když přepravujete magnety letadlem nebo je posíláte do zahraničí, ujistěte se, že balení splňuje všechny bezpečnostní normy.

Oxidace

Neodymové magnety bez ochranného povrchu oxidují a po čase zeslábnou a rozpadnou se. Proto jsou všechny naše magnety chráněny povrchovou úpravou. Zabraňte poškození povrchové úpravy.

Nejčastější povrchová úprava nikl-měď-nikl není odolná vůči vlhkosti a není vhodná pro použití v exteriéru. Pro použití v exteriéru je vhodnější povrch guma, plast nebo epoxidová pryskyřice.

Více o výhodách a nevýhodách různé povrchové úpravy se dočtete v článku Jakou povrchovou úpravu zvolit?

Teplotní odolnost

Běžné neodymové magnety ztrácejí část své síly při teplotách nad 80 °C. Nevystavujte magnety extrémně vysokým teplotám.

Pokud potřebujete magnety s větší tepelnou odolností, využijte formulář na stránce magnety na míru.

Mechanické opracování

Neodymové magnety jsou křehké, citlivé na vysokou teplotu a snadno oxidují.

Při vrtání nebo řezání nevhodnými nástroji se může magnet zlomit.

Magnet kvůli vzniklému teplu může ztratit svou sílu. Vzniklý horký kovový prach se navíc může vznítit.

Magnet s poškozenou povrchovou úpravou začne oxidovat a po čase ztratí sílu.

Vyhněte se mechanickému zpracování magnetů. Speciální požadavky na tvar magnetů včetně háku, díry na šroub nebo oka na provlečení lana umíme splnit. Své požadavky můžete popsat na této stránce.